ความเห็นทางการเมือง ตลอด 17 ปีที่ผ่านมาของไทย

ความเห็นทางการเมือง

ความเห็นทางการเมือง

ความเห็นทางการเมือง การเมืองในอดีตของไทยนั้น ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่าง กองทัพ กับ ประชาชน และมีการเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย ๆ กองทัพได้ลองผิดลองถูก ส่งคนในกองทัพมาครอบงำทางการเมือง หรือใช้นักการเมือง มาเป็นตัวแทนในการครอบงำทางการเมือง หลังจากการยึดอำนาจปี 2549 สมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร ได้เห็นภาพการต่อสู้ของภาคประชาชน ที่เข้มแข็งขึ้นกับตัวแทนจากกองทัพ ซึ่งถึงแม้ว่าจะสามารถควบคุมความมั่นคงได้สำเร็จ แต่การบริหารปกครองประเทศประสบแต่ความล้มเหลว

โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจ การบริหารจัดการอำนาจ และปากท้องประชาชน

แม้ในช่วงปี 2549 จนถึงปัจจุบันนี้ เกิดวิกฤติการเมืองที่มีความรุนแรง และเสียเลือดเสียเนื้อหลายต่อหลายครั้ง รวมทั้งมีการยึดอำนาจต่อมาในปี 2557 สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และมีการใช้อำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ โค่นอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งขั้วประชาธิปไตยอีกหลายครั้ง เช่น สมัยรัฐบาลของ สมัคร สุนทรเวช และรัฐบาล สมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นต้น

จนก่อให้เกิดการเมืองภาคประชาชน และความขัดแย้ง ของประชาชนแตกแยก เป็นกลุ่มเสื้อแดง เสื้อเหลือง กปปส. นปช. กลุ่มมวลชนอิสระอีกมากมาย ที่มีแนวคิดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ความขัดแย้งหยั่งรากลึก ไปถึงสังคม ครอบครัว ที่แตกแยกกันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

มีความพยายาม ที่จะตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ ขึ้นมาหลายชุด และมีการเอาบุคคลสำคัญของประเทศมาเป็นประธาน มาเป็นคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน แต่ก็คว้าน้ำเหลวมาทุกยุคทุกสมัย สุดท้ายก็ต้องล้มเลิกไปโดยปริยาย มีองค์กรระหว่างประเทศ แฟรนด์ออฟไทยแลนด์ และมีการประสาน ขอความร่วมมือไปยังนายทักษิณ ชินวัตร ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งมีบุคคลสำคัญ ในกองทัพมาเป็นคณะทำงาน ก็เจอแต่ทางตัน และการไม่ให้ความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ

จนกระทั่งเมื่อปี 2562 ได้มีการเลือกตั้ง และมีพรรคก้าวไกล ที่มีความเห็น และอุดมการณ์ทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ ที่เติบโตขึ้น และมีสภาพแวดล้อม ที่แตกต่างจากการเมืองในอดีตที่เคยมีมา โดยเฉพาะอุดมการณ์ที่ตรงกันข้ามกับ ฝั่งอนุรักษนิยม โดยสิ้นเชิง ซึ่งมีตัวแทนจากกองทัพลงมาเล่นเอง

ทำให้ภาพความขัดแย้งในสมัยทักษิณ ชินวัตร ถูกกลืนไปโดยปริยาย กปปส. นปช. เสื้อแดง เสื้อเหลือง หรือคนที่เคยอยู่ตรงกันข้ามทักษิณ คนที่เอาเป็นเอาตายกับทักษิณ

ไม่ได้มีปฏิกิริยาใด ๆ กับการกลับบ้านในรอบ 17 ปี ของทักษิณ อีกต่อไป

เพราะแนวรับใหม่ของ ฝั่งอนุรักษ์ ได้เบนเข็มไปที่ พรรคก้าวไกล เป็นที่เรียบร้อย พรรคก้าวไกล ได้กลายเป็นหมากตัวใหม่ ในกระดานที่จะถูกเชิดให้ต่อต้านกับ ฝั่งเผด็จการ และฝ่ายอนุรักษ์ พิสูจน์ได้จากการที่พรรคก้าวไกล ได้คะแนนเสียงจากประชาชนมาเป็นอันดับ 1 เที่ยวนี้ไม่ใช่เพราะ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ใช่เพราะนโยบาย ไม่ใช่เพราะ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แต่อย่างใด

แต่เลือกก้าวไกลเพราะต้องการที่จะปิดสวิตช์สาม ป.

การกลับบ้านของทักษิณ ที่สะดวกราบรื่น พรรคเพื่อไทยที่กำลังจะไปถึงฝัน ได้กลายเป็นแกนนำรัฐบาลสำเร็จ ก็เพราะทักษิณ และพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นเหยื่อของความขัดแย้ง แต่กำลังกลายเป็นตัวกลา งระหว่างความขัดแย้งที่ต้องการจะสลายขั้วการเมืองให้กลับสู่ความสงบเรียบร้อย ยุติสงครามที่ไม่มีวันชนะที่ยาวนานกว่า 17 ปี ที่อยู่บนดาบสองคม

ที่มา home